makemedia - anyForum - Användarvillkor
anySite
NyheterVanliga frågorAnvändarvillkorSekretesspolicyKontakta oss

Användarvillkor

Allmänt

För att få skapa ett forum via anyForum från Makemedia måste Du acceptera dessa användarvillkor. Du får inte acceptera användarvillkoren om Du inte är tillräckligt gammal för att ingå ett bindande avtal med Makemedia. Om Du inte följer dessa villkor kan Du få hela Ditt forum raderat, eventuellt utan förvarning. Du accepterar att tolkningen av villkoren sker helt enligt Makemedias eget gottfinnande. Du bekräftar att all registreringsinformation som Du ger Makemedia är korrekt och aktuell.

Innehållsansvar

Makemedia tar inget ansvar för innehållet på Ditt forum utan Du tar fullt ansvar för dess innehåll. Du ansvarar för att Ditt forum följer Lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor, här förkortat LEA. För att Du ska ha möjlighet att uppfylla § 3 i LEA godkänner Du att följande text läggs ut på sidan där användare kan registrera sig för Ditt forum:

"fnamn drivs av dnamn.",

där fnamn motsvarar namnet på forumet och dnamn motsvarar Ditt namn.

OBS! Notera således att Du ger oss rätten att lämna ut Din identitet (Ditt namn) på Ditt forum.

Utöver LEA har Du även skyldighet att övervaka och ta bort meddelanden som innehåller eller länkar till något av följande:

Aktivt

Ditt forum måste vara aktivt. Forum som inte får några kommentarer under 90 dagar kommer att anses vara "inaktiva". Makemedia förbehåller sig rätten att radera "inaktiva" forum.

Annonsering

anyForum kan erbjudas gratis tack vare våra annonsörer. Du får inte på något sätt göra annonserna medvetet osynliga eller oläsliga.

Uteslutning av garantier

Användning, support och åtkomst av anyForum tillhandahålls "i befintligt skick" utan garantier av något slag och all användning sker på egen risk. I den maximala utsträckning som tillåts av gällande lag frånsäger sig Makemedia alla andra garantier, oavsett om det är uttryckta eller underförstådda.

Ansvarsbegränsning

I den maximala utsträckning som tillåts enligt gällande lag skall Makemedia under inga omständigheter vara ansvarig för några förluster som uppstår från användning eller oförmågan att använda anyForum. Detta skall inkludera förlust av intäkter (oavsett om dessa uppstår direkt eller indirekt), förlust av goodwill eller någon förlust av data.

Ändring av användarvillkoren

Makemedia förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor. En ny version av användarvillkoren kommer att meddelas här så snart ändringarna träder i kraft. Du förstår och accepterar att Makemedia kommer att bedöma Din fortsatta användning av anyForum efter det datum då nya användarvillkor publicerats som ett accepterande av dessa.

Senast uppdaterad: 5 maj, 2010